เช็คผลสอบที่ผ่านมา

Update 25 พ.ย. 2561 (ไม่ใช่ผลแบบ Real-time) สามารถ download ข้อมูลเป็น excel ได้ โดยคลิ๊กที่ จุด 3 จุด ใต้ข้อความนี้ ฝั่งขวา เลือก download csv