เช็คผลสอบ

Update 30 ต.ค. 2561 (ไม่ใช่ผลแบบ Real-time) สามารถ download ข้อมูลเป็น excel ได้ โดยคลิ๊กที่ จุด 3 จุด ใต้ข้อความนี้ ฝั่งขวา เลือก download csv